زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدس

مساعدت در احداث بنای جدید
زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدسInstagram

اعضای هیئت امناء زائرسرای منوّر چهارده معصوم علیهم السلام:

۱- غلامرضا قاسمیان (رئیس هیئت امناء)

۲سید جواد عسکریان (متولی و رئیس هیئت مدیره)

۳محمد حسن شجاعی فرد

۴محمد علی شایسته نیا

۵علی دستجردی 

۶مهدی افراسیابی

۷- محمدرضا مهرابی