زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدس

مساعدت در احداث بنای جدید
زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدسInstagram

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است


جهت در جریان قرار گرفتن آخرین تکنولوژی های مورد استفاده در صنعت هتل داری، روز جمعه به مدت چهار ساعت از هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران بازدید به عمل آمد.


  • اطلاع رسانی