زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدس

مساعدت در احداث بنای جدید
زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدسInstagram

۱۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

مشارکت در تامین هزینه نقشه برداری
۲,۸۰۰,۰۰۰ هزینه نقشه برداری- ریال
۰ مبلغ مانده
بیست زائریار تعداد مشارکت
  • اطلاع رسانی

  • اطلاع رسانی

به منظور هم اندیشی و تعامل بیشتر بین تیم های کاری، طی جلسه ای در محل دفتر مرکزی پروژه، در روز شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ و با حضور حجت الاسلام قاسمیان سیر مراحل اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه هر یک از تیم های کاری گزارشی از عمکرد خود را ارائه و راه کارهایی دستیابی به اهداف مد نظر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این جلسه توضیحاتی در خصوص راه اندازی دبیرخانه و روابط عمومی زائرسرا به حاضرین ارائه گردید و در پایان جلسه نیز حجت الاسلام قاسمیان ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته، رهنمودهایی در خصوص موارد مطروحه بیان داشتند و بر تعامل هر چه بیشتر تیم های کاری با یکدیگر  تاکید نمودند.

گزارشی از روند امور مربوط به زائرسرا خدمت حجت الاسلام قاسمیان ارائه گردید. در این جلسه که در محل مدرسه علمیه مشکوة برگزار گردید زمانبندی اولیه شروع عملیات احداث نیز ارائه و به بررسی راهکارهای تامین منابع مالی و انواع مشارکت در احداث پرداخته شد.

  • اطلاع رسانی

جلسه ای در محل آتلیه طراحی سه در چهار با حضور جناب آقای حیاتی تشکیل گردید. در این جلسه دیدگاه دست اندر کاران زائرسرا در رابطه با هنر و استفاده از آن در نشر محتوا تشریح و مقرر گردید هر محتوایی که قرار است منتشر شود، در فرم و ظاهری یکسان با دیگر موارد منشر شده، توسط مجموعه سه در چهار طراحی و سپس به عرصه ظهور در آید تا هویت بصری زائرسرا دچار ناهمگونی نگردد.

  • اطلاع رسانی